Studenții de la programele de licență și master care au obținut o medie peste 8.00 în anul precedent sunt eligibili pentru a primi bursă de performanță academică, în limita fondurilor disponibile, cu condiția să depună la secretariatul facultății declarația care se regăsește în Anexa 3.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați și metodologia de acordare a burselor.

Metodologie de acordare a burselor
Anunț
Declarație ANEXA 3

admin

lg