Geoltenia este revista studenţilor geografi de la Universitatea din Craiova.
Publicaţia se adresează în primul rând studenţilor şi masteranzilor de la specializarea Geografie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale de la Universitatea din Craiova care sunt îndemnaţi să-şi publice rezultatele propriilor cercetări sau referatele întocmite.
Cea mai mare parte a lurărilor publicate au fost susţine şi în cadrul ediţiilor trecute ale Sesiunilor anuale de referate şi comunicări ştiinţifice studenţeşti.
Revista apare anual având până în prezent un număr de 5 ediţii pe care le puteţi consulta on-line.

Geoltenia nr. 1
Geoltenia nr. 2
Geoltenia nr.3 şi nr. 4
Geoltenia nr. 5

Vă aşteptăm cu noi lucrări!

Manuscrisele pot fi trimise la adresa avram_sorin@central.ucv.ro sau direct la adresa de la pagina de Contact.