Programul „Euro 200” – ajutor financiar destinat achiziționării unui calculator personal nou

Studenții interesați de obținerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achiziționării unui calculator (Legea nr. 269/2004 și H.G. nr. 1294/2004) pot depune dosarul la secretariatul facultății de care aparțin.

Dosarul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

 • cerere tip;
 • actul de identitate al studentului care aplică (original și copie);
 • copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de naștere ale celorlalți membrii ai familiei;
 • adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
 • acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei în luna precedentă depunerii cererii, respectiv MARTIE 2020 (adeverințe salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverințe cu veniturile agricole);
 • declarații notariale de venituri pentru membrii de familie care nu realizează nici un venit;
 • declarația pe propria răspundere a studentului, autentificată de notar, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 lei) și că dispune de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 • adeverința eliberată de facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii, cu excepția studenților din anul I, pentru care se va elibera doar o adeverință din care să rezulte calitatea de student (se eliberează pe bază de cerere trimisă la stiinte.craiova@gmail.com;
 • ancheta socială, emisă de autoritățile locale abilitate pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei.

La depunerea dosarului secretariatul facultății îi va elibera studentului un document care să ateste primirea dosarului. În cazul în care în termen de 48 de ore lucrătoare de la transmiterea documentelor la adresa menționată studentul nu primește răspuns cu număr de înregistrare vă rugăm să ne contactați telefonic la nr. 0251 41 50 77.

IMPORTANT:

 • toate actele vor fi scanate și depuse la stiinte.craiova@gmail.com;
 • documentele scanate depuse electronic vor fi verificate și certificate cu originalele la momentul depunerii originalelor, după ridicarea stării de urgență;
 • vârsta maximă admisă a studentului: până la 26 ani;
 • venitul brut/membru de familie: maxim 250 lei;
 • ajutorul se acordă o singură data în cadrul unei familii.

Termenul de depunere a actelor: 16 aprilie 2020.

Mai multe detalii la: Euro 200 | Ministerul Educației și Cercetării

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.