Licenţa

Orar – Semestrul I
Specializarea – Geografie:
ORAR – GEOGRAFIE

Specializarea Geografia turismului:
ORAR – GEOGRAFIA TURISMULUI

Formaţiunile de studiu pentru licenţă, specializările Geografie şi Geografia Turismului:

GEOGRAFIE
Geografie – Anul I
Geografie – Anul II
Geografie – Anul III

TURISM
Geografia turismului – Anul I
Geografia turismului – Anul II
Geografia turismului – Anul III

Programul de consultatii al cadrelor didactice, semestrul I
Program de consultatii cu studenții

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ – SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2018
Specializarea Geografie
Specializarea Geografia turismului

NORME DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE
Norme de tehnoredactare a lucrărilor de licență

Burse Erasmus pentru studenţi