Licenţa

Orar – Semestrul I
Specializarea – Geografie:
ORAR – GEOGRAFIE
Specializarea Geografia turismului:
ORAR – GEOGRAFIA TURISMULUI

Formaţiunile de studiu pentru licenţă, specializările Geografie şi Geografia Turismului:

GEOGRAFIE
Anul I
Anul II
Anul III

TURISM
Anul I
Anul II
Anul III

Programul de consultații al cadrelor didactice cu studenții, semestrul I
Program de consultații cu studenții

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ – SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2019
Specializarea Geografie

Specializarea Geografia turismului

NORME DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE
Norme de tehnoredactare a lucrărilor de licență

Burse Erasmus pentru studenţi