Orar, anul universitar 2020-2021, semestrul II
ORAR GEOGRAFIE
ORAR GEOGRAFIA TURISMULUI

FORMAȚIUNI DE STUDIU
Specializarea – Geografie:
Anul I

Specializarea Geografia turismului:
Anul I

Programul de consultații al cadrelor didactice cu studenții, semestrul II
Program de consultații cu studenții
Comunicarea se va face în principal prin e-mail, iar fiecare cadru didactic poate să stabilească, în funcție de solicitări, și un interval orar în care oferă consultații prin intermediul conferințelor video.

NORME DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE
Norme de tehnoredactare a lucrărilor de licență

Burse Erasmus pentru studenţi