Licenţa

Orar – Semestrul I
Specializarea – Geografie:
ORAR – GEOGRAFIE

Specializarea Geografia turismului:
ORAR – GEOGRAFIA TURISMULUI

Formaţiunile de studiu pentru licenţă, specializările Geografie şi Geografia Turismului:

GEOGRAFIE
Geografie – Anul I
Geografie – Anul II
Geografie – Anul III

TURISM
Geografia turismului – Anul I
Geografia turismului – Anul II
Geografia turismului – Anul III

Repartizarea pe grupe pentru disciplinele opționale pentru anul II şi III
Specializarea Geografie:
Geografie regională – Anul II, Geografie
Modificări globale ale mediului – Anul III, Geografie

Specializarea Geografia turismului:
Potențialul turistic al României – Anul III, Geografia turismului
Tehnici de ghid – Anul III, Geografia turismului

Programul de consultatii al cadrelor didactice, semestrul I
Program de consultații pentru studenți

NORME DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE
Norme de tehnoredactare a lucrării de licență

Burse Erasmus pentru studenţi

Comments are closed.