Documentele atașate mai jos trebuie completate de studenții integraliști din anii terminali și depuse la secretariat după finalizarea sesiunii de restanțe:
Cerere de înscriere la examenul de disertație – sesiunea iulie 2016
Cerere de înscriere la examenul de licență- sesiunea iulie 2016

Declarațiile de autenticitate vor fi listate, completate și prinse la finalul lucrării de licență/ disertație.
Model pentru declarația de autenticitate a lucrării de licență 2016
Model pentru declarația de autenticitate a lucrării de disertație 2016

There are no comments, click here be the first one!

Propuneri grile pentru examenul de admitere la master – sesiunea iulie 2016
Master TURISM ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ
Grile master – TDD 2016

There are no comments, click here be the first one!

Tematica master – sesiunea iulie 2016

Tematica admitere master 2016 – Turism şi dezvoltare durabilă