Prezentarea ţinută de profesorul Tony Sorensen de la Universitatea New England, Australia poate fi consultată accesând link-ul de mai jos:
Regional Development Action

There are no comments, click here be the first one!

Documentele atașate mai jos trebuie completate de studenții integraliști din anii terminali și depuse la secretariat după finalizarea sesiunii de restanțe:
Cerere de înscriere la examenul de disertație – sesiunea iulie 2016
Cerere de înscriere la examenul de licență- sesiunea iulie 2016

Declarațiile de autenticitate vor fi listate, completate și prinse la finalul lucrării de licență/ disertație.
Model pentru declarația de autenticitate a lucrării de licență 2016
Model pentru declarația de autenticitate a lucrării de disertație 2016

There are no comments, click here be the first one!

Propuneri grile pentru examenul de admitere la master – sesiunea iulie 2016

Propuneri grile pentru examenul de admitere la master – sesiunea iulie 2016 Master TURISM ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ Grile master – TDD 2016

 

Propuneri de grile pentru examenul de licență – sesiunea 2016

Propuneri de grile pentru examenul de licență, sesiunea iulie-septembrie 2016, specializarea Geografie Propuneri de grile pentru examenul de licență, sesiunea iulie-septembrie 2016, specializarea Geografia turismului