Proba scrisă pentru admiterea la examenul de master Turism și dezvoltare durabilă se va desfăşura în data de 11 iulie 2017 în intervalul 11.00-14.00, sala 363.
Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați link-ul de mai jos.
Anunț adimitere master

There are no comments, click here be the first one!

Temele propuse pentru lucrările de licență și disertație care pot fi abordate în sesiunea din 2018 pot fi consultate în fișierul atașat:
Propuneri teme sesiunea 2018

There are no comments, click here be the first one!

Propunere de grile pentru examenul de licență – sesiunea 2017

Propunere grile pentru licență – specializarea Geografie Propunere grile pentru licență – specializarea Geografia turismului

 

Course catalogue

Course catalogue – Geography Course catalogue – Tourism Course catalogue – Master: TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT